Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Ningxia

Ningxia | Explore Ningxia

Ningxia
Ningxia Hui Autonomous Region, is an autonomous region in China located in the northwest part of the country... Wikipedia
English Name: Níngxià Chinese Name: 宁夏 (Níngxià)
Capital: Yinchuan GDP (2011): US$ 32.7 billion
Population: 6,301,350 (2010) Area: 231 sq miles
Key Cities: Yinchuan 


View Larger Map

Travel & Tourism in Ningxia

Ningxi - Wikipedia
Ningxia Hui Autonomous Region, is an autonomous region in China located in the northwest part of the country...
 
Ningxia Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Ningxia, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.