Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference> Fujian Universities

Fujian Colleges & Universities | Explore Fujian

Fujian Medical University
Fujian Medical University is a university located in Fuzhou, Fujian, China. 
 
Fujian Normal Univeristy
Fujian Normal University is a key institution of higher education in Fuzhou... 
 
Fuzhou University
The university is located in Fuzhou & split into two campuses by the Min River, Fuzhou University's Old Campus is located on the north bank of the river...
 
Jimei University
Jimei University, colloquially known as Jídà, is a public university in Xiamen.
 
Xiamen University
Xiamen University, colloquially known as Xia Da, located in Xiamen, Fujian province, is the first university in China founded by overseas Chinese.