Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Fudan University, Shanghai 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Shanghai Universities

Colleges & Universities in Shanghai | Explore Shanghai

Donghua University  
After half a century's development, Donghua University has developed from a single disciplinary textile institute into a multi-disciplinary university...
 
East China Normal University  
East China Normal University was founded in October 1951 on the site of Great China University with most of its faculties from Great China University...
 
East China University of Science and Technology
East China University of Science and Technology, is a multi-disciplinary national key university which offers engineering, science, business,...
 
Fudan University
Fudan University is located in Shanghai...
 
Shanghai International Studies University
Shanghai International Studies University, is a key university in China...
 
Shanghai Jiaotong University
Shanghai Jiao Tong University, is a key university in China.
 
Shanghai University  
Shanghai University, one of the key institutions of higher learning in Shanghai directly under the Municipal Government.  
 
Tongji University  
Tongji University is one of the leading universities directly under the State Ministry of Education in China.