Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Sichuan Universities

Colleges & Universities in Sichuan Province | Explore Sichuan

Sichuan University
Sichuan University is one of the national key comprehensive universities, located in Chengdu, Sichuan Province.
 
Southwest Jiaotong University
Southwest Jiaotong University is located in China's famous historical and cultural city Chengdu. It is a national key university...
 
Southwestern University of Finance and Economics  
Southwestern University of Finance and Economics is one of the premier universities of finance and economics in China.
 
University of Electronic Science and Technology of China  
The University of Electronic Science and Technology of China is a research-intensive university in Chengdu, China.