Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Anhui Universities

Anhui Colleges & Universities | News

Anhui University
Anhui University is a key university located in Hefei, the capital of Anhui...
 
Anhui Medical University
Anhui Medical University is the only medical university in Hefei...
 
Anhui University of Science and Technology
Anhui University of Science and Technology one of the five key universities in Anhui Province, China. It is situated in Huainan City...
 
Anhui University of Technology
The Anhui University of Technology is a university based in Ma'anshan, Anhui. It offers instruction in engineering, economics, management, literature,...
 
Hefei University of Technology
Hefei University of Technology is a major university in China, with particular strength in engineering.
 
University of Science and Technology of China
The University of Science and Technology of China is a national research university in Hefei, Anhui, China, under the direct leadership of the Chinese...