Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Shandong Teachers' University

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Shandong Universities

Colleges & Universities in Shandong | Explore Shandong

Jinan University  
Jinan University is one of the oldest universities in China. It is a key university located in Jinan, the capital of Shandong province.
 
Ocean University of China
Ocean University of China is a comprehensive university which offers courses in science, engineering, agronomy fisheries, economics, liberal arts...
 
Qingdao Hismile College
Qingdao Hotel Management College/Qingdao Hismile College is a government owned college approved by Shandong People's Municipality.
 
Qingdao University  
Qingdao University is a new comprehensive university in Shandong Province.  QU comprises 25 colleges, 73 specialties with undergraduate programs...
 
Shandong Agriculture University  
Shandong Agricultural University, with agriculture and life science as its specialty also offers courses in engineering, management, humanities and law.
 
Shandong Normal University  
Shandong Normal University located in the capital city of Jinan is a key comprehensive university in Shandong Province. 
 
Shandong University  
Shandong University is one of the oldest and prestigious universities in China. Shandong University is the second national university...