Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Jilin Universities

Jilin Colleges & Universities | Explore Jilin

Jilin University
Jilin University is a leading national university located in Changchun, the capital city of Jilin Province in Northeastern China.  
 
Northeast Normal University  
A comprehensive normal university which is under the direct administration of the Ministry of Education. It is located in Changchun City in Jilin Province,...
 
Yanbian University
Yanbian University was founded in March,1949. It is a local comprehensive university with national characteristics and a key university in Jilin Province.