Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Taiwan
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Tianjin Universities

Colleges & Universities in Tianjin | Explore Tianjin

Nankai University
Nankai University, commonly known as Nankai, is a public research university based in Tianjin on mainland China.
 
Tianjin University
Tianjin University is a national university and the first modern higher education institution in China. 
 
Tianjin University of Technology
Tianjin University of Technology is a university in Tianjin, China under the municipal government.