Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Shandong

Shandong Province | Explore Shandong

Shandong Province
Shandong is a coastal province in China... Wikipedia
English Name: Shāndōng Chinese Name: 山东 (Shāndōng)
Capital: Jinan GDP (2013): US$ 892 billion
Population: 96,800,000 (2012) Area: 1,600 sq miles
Key Cities: Jinan | QingdaoQufu  | WeifangYantai 


View Larger Map

Travel & Tourism in Shandong Province

Shandong Province - Wikipedia
Shandong, is a coastal province of the People's Republic of China, and is part of the East China region.
 
Shandong Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Shandong, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Shandong Province

Jinan University  
Jinan University is one of the oldest universities in China. It is a key university located in Jinan, the capital of Shandong province.
 
Ocean University of China
Ocean University of China is a comprehensive university which offers courses in science, engineering, agronomy fisheries, economics, liberal arts...
 
Qingdao Hismile College
Qingdao Hotel Management College/Qingdao Hismile College is a government owned college approved by Shandong People's Municipality.
 
Qingdao University  
Qingdao University is a new comprehensive university in Shandong Province.  QU comprises 25 colleges, 73 specialties with undergraduate programs...
 
Shandong Agriculture University  
Shandong Agricultural University, with agriculture and life science as its specialty also offers courses in engineering, management, humanities and law.
 
Shandong Normal University  
Shandong Normal University located in the capital city of Jinan is a key comprehensive university in Shandong Province. 
 
Shandong University  
Shandong University is one of the oldest and prestigious universities in China. Shandong University is the second national university...